+

Prohlášení účastníka

1. Dobrovolně se zúčastnuji hokejové výuky a plně se podřizuji disciplíně na akcích, a to na ledě i mimo led.

2. Účastním se na vlastní nebezpečí. V případě eventuálního úrazu neexistuje žádný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči provozovateli akcí.

3. Beru na vědomí tyto storno podmínky:

  • odlášení 1 - 7 dní před začátkem akce: 50% z částky
  • odlášení v den akce: 100% z částky

4. Registrace bude úplná až po uhrazení cele částky, která musí proběhnout do 5-ti dni od registrace.

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu