+

Kometa Puby

Extraligové restaurace Kometa Pub nejsou dalšími tuctovými sportbary. Naše unikátní zařízení je zasvěceno širokospektrálnímu sportu, především však koresponduje se slavnou historií a jedinečnou fanouškovskou podporou brněnského ledního hokeje. To pochopíte ihned po příchodu k nám.

Na Jižní Moravě naleznete 3 Kometa Puby. Dva v Brně (Kometa Pub Arena - ulice Křídlovická, Kometa Pub Miki - Makovského náměstí) a třetí je Kometa Pub v Pasohlávkách.

Více informací naleznete na: www.kometapub.cz

GOLD hlavní partner
Partneři klubu