+

ZŠ Labská

Proč na ZŠ Labská?

Hokejový klub má uzavřenou smlouvu o spolupráci se ZŠ Brno, Labská, která je zařazena v programu MŠMT „Intenzifikace činnosti sport. tříd." www.zslabska.cz

Oblast pedagogická

1. Žák je zařazen do třídy s rozšířenou výukou TV (5 hodin týdně, z toho 2 hodiny běžné školní TV a 3 hodiny hokejová specializace).

2. Třídu tvoří hoši i dívky.

3. Vyučující ve třídě má zkušenosti s výukou hokejistů, vytváří nový kolektiv.

4. Kompenzační vyčovací hodiny pro žáky, kteří se nemohou z tréninkových důvodů zúčastnit výuky. Žák tedy nezanedbává žádné vyučovací hodiny.

5. Úzká spolupráce klubu a ZŠ. Konzultace trenéra s vyučujícími, vzájemná informovanost.

6. Malý počet žáků ve třídě, příjemné prostředí moderních tříd,velmi dobré vybavení moder.pomůckami,včetně ICT.

7. Škola zabezpečuje pitný režim, možnost kvalitního stravování ve školní jídelně.

8. Výborné podmínky pro všestrannou přípravu (bazén, tělocvična, venkovní areál s několika hřišti, běžeckým oválem, apod.)

9. Rozvrh školy je přizpůsoben tréninkovým hodinám, zvláště v KAJOT ARENĚ.

10. Možnost výuky teorie LH za využití moderní techniky.

11. Škola je vysoce hodnocena Českou školní inspekcí (viz. www.zslabska.cz, výroční zpráva + příloha)

12. Žáci školy mají vysokou úspěšnost při přijímání na střední školy (viz. Výr. zpráva) a velmi dobré výsledky ve srovnávacích testech v rámci ČR

13. Škola je zapojena do několika projektů, jako např.

a) „Školní poradenské pracoviště" s psychologem a speciálním pedagogem
b) „Projekt výuky Aj s využitím ICT a moderních způsobů výuky"
c) „Zdravá škola"
d) „Podpora výuky ve škole - šablony", atd.

14. ŠD i pro žáky 4. a 5. tříd.

15. Pro žáky 1. - 4. tříd výuka nepovinného předmětu „Pohybové hry - bruslení" - 1 hod. týdně ledu navíc, zajištění dopravy.

16. Škola připravila pro život řadu vynikajících odborníků,v oblasti sportu několik mistrů světa ,v hokeji hráče NHL či extraligy např. M.Havláta, P.Kuběnu, Š.Žigardyho, O.Šmacha a další.

17. Škola spolupracuje se středními školami,např.Gymnásium Botanická, EKO Gymnázium Labská,i se středními odbornými školami.

Oblast sportovní

  1. Možnost absolvování všech plánovaných tréninků.
  2. Bezproblémové uvolňování žáků na mimořádné akce hokejového klubu
  3. Kvalitní výuka TV trenéry - učiteli

Oblast organizační

  1. Z pohledu klubu je využívána ledová plocha v KAJOT ARENĚ (celkově 8 družstev), takže žákovská mužstva budou mít hodiny i v čase, 6:00 - 9:15, a od 13:30, časově bude přizpůsoben rozpis rozvrhům sportovních tříd. Klub využívá levnějších hodin, úspora.
  2. Klub dostává od MmBrna dotaci na vyučovací hodiny LH, proto mají žáci ZŠ Labská slevu na oddílových příspěvcích (cca 5.000,- Kč).
  3. Klub využívá pro HT sportovní zařízení školy (bazén, hřiště, tělocvičnu).
  4. Škola zřizuje Radu sportovních tříd, kde působí trenéři, učitelé, vedení klubu i školy. Koordinace sportovní činnosti.Intenzivní kontrola nad žáky.

V Brně dne 23. 9. 2012

Lubomír Strnad
místopředseda KOMETA Group, o.s.

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu