Odpověď vedení HC Kometa Brno na e-maily uvedené níže

Odpověď vedení HC Kometa Brno na e-maily uvedené níže
 

Ve dnech 27. a 28. 8. 2013 obdrželo vedení HC Kometa Brno e-maily, v nichž je uvedeno, že se z řad fanoušků klubu rekrutují neonacisté, kteří následně cílí svoji agresivitu vůči Romům. Své akce pak plánují na sociálních sítích. Konkrétně se jedná o e-maily od MgA. Jiřího Honzírka a paní Mgr. Barbory Antonové, které přikládáme níže. Oba zaslali e-maily také partnerům HC Kometa Brno, představitelům vedení klubu a do politického spektra statutárního města Brna. Hokejový klub na oba e-maily touto cestou odpovídá.

 

Vedení HC Kometa Brno důrazně odmítá tvrzení, že by měl klub s podobnými aktivitami cokoliv společného. Stejně tak odmítá tvrzení, že by své fanoušky k podobným aktivitám jakkoliv pobízel. Dění na sociálních sítích není schopen nikdo ovlivnit, může jít o záměrnou provokaci vůči klubu.

Postoj HC Kometa Brno vůči této problematice je dlouhodobě jasný. Od příchodu jeho nynějšího majitele Libora Zábranského do vedení společnosti (2004) klub každoročně pořádá nejrůznější charitativní akce. Kometě s nimi pomáhají členové Fan Klubu HC Kometa Brno, který dlouhodobě spolupracuje s dětmi různých ras, národností, případně dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů, dalších center a s dětmi s různým postižením. Tato spolupráce nabrala na intenzitě od sezóny 2009/2010, kdy hokejový klub Kometa Brno začal spolupracovat s projektem BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně. Ředitelem tohoto projektu je Michael Svoboda.

Spolupráce spočívá v tom, že děti z výše uvedených cílových skupin společně pracují a pomáhají svým kamarádům. Výsledkem tohoto společného pomáhání je následně pozvání dětí od hokejového klubu Kometa Brno na jeho domácí zápasy.

Další forma spolupráce je zahrnuta do přípravy společných akcí, které pořádá přímo HC Kometa Brno a na niž se podílejí přímo samotné děti z výše uvedených cílových skupin. Jsou to: Dortiáda, Drakometiáda, Lesování s Kometou atd. Velice významnou akcí je rovněž tradiční Vánoční sbírka pastelek, fixů, temper a jiných potřebných věcí určených přímo pro tyto děti, která se stala tradicí. Tuto sbírku spolupořádají a podílí se na ní samotní fanoušci HC Kometa Brno včetně „jádra“ Fan Klubu.

Hokejový klub Kometa Brno přijal tyto děti také přímo do svého srdce, to znamená do hráčské šatny. Díky tomu měly děti možnost navázat kontakt a přátelství s hráči prvního týmu přímo v jeho šatně. Tato spolupráce není o nějakých zážitkových cenách, nebo jednorázových akcích, ale je to o tom, že si všichni dokážou díky vzájemné spolupráci společně pomáhat a komunikovat spolu.

Tato spolupráce bude nadále jednoznačně pokračovat i v sezóně 2013/2014. Nejbližší akcí, kterou chystáme, je podzimní Drakometiáda, na kterou po Vánocích naváže Dortiáda.

„Chci poděkovat vedení, hráčům a fanouškům HC Kometa Brno, za skvělý přístup a přijetí dětí z výše uvedených cílových skupin. Nejen při domácích utkáních HC Kometa Brno, ale i při řadě akcí a setkání. Dnes už jsou naše vztahy velmi přátelské, až rodinné. V průběhu čtyřleté spolupráce jsme udělali velký kus práce při vzájemném poznávání a respektu,“ říká ředitel sportovního, charitativního a integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Michael Svoboda.

Bilance naší čtyřleté spolupráce od sezóny 2009/2010:

  • Děti z dětských domovů, diagnostických ústavů, dalších center a děti s různým postižením navštívily celkem 112 utkání HC Kometa Brno.
  • Celkový počet dětí, kterých se tato spolupráce dotýká, je 2 240.
  • Jedná se celkem o 33 různých subjektů zapojených do vzájemné spolupráce (dětské domovy, diagnostické ústavy, centra pro děti s různým postižením).
  • Za dobu spolupráce jsme společnými silami uspořádali celkem 4 Dortiády (foto 1, foto 2, foto 3).
  • Za dobu spolupráce jsme společnými silami uspořádali celkem 2 Drakometiády (foto 1, foto 2).
  • Za dobu spolupráce jsme společnými silami uspořádali akci s názvem Lesování s Kometou (foto).
  • Za dobu spolupráce jsme společnými silami spolu s fanoušky HC Kometa Brno uspořádali několik sbírek pastelek, fixů, temper a dalších užitečných věcí pro děti z dětských domovů, diagnostických ústavů, dalších center a děti s různým postižením.

Hokejový klub Kometa Brno by také rád reagoval na článek paní Barbory Antonové, který vyšel na webu www.zitbrno.cz (POMOZME KOMETĚ !!!!!), kde měla skupinka výtržníků, maskovaná za příznivce hokejového klubu Kometa, narušit poklidné setkání slušných lidí. HC Kometa Brno odmítá, že by se k této problematice vedení klubu v blízké minulosti vyjádřilo, jak článek odkazuje, protože jeho přístup je vůči této problematice již z výše uvedého řadu let stejný a neměnný. Hokejový klub Kometa Brno také popírá, že by jakkoliv jednal s paní Barborou Antonovou o zapůjčení klubových prostor k jakýmkoliv aktivitám. V daném případě zvažuje vedení Komety právní kroky k ochraně dobrého jména – značky firmy.

Jiří Pošvář, tiskový mluvčí HC Kometa Brno

Níže přikládáme oba emaily, které na vedení HC Kometa Brno přišly:

E-mail 28. srpna 2013

Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

česká společnost sleduje v posledních týdnech se vzrůstajícím znepokojením aktivity nacionalistických skupin a bojůvek. Neonacistům se daří v odporu vůči společnosti získávat pro své demagogie sympatie širší veřejnosti a cílit svoji agresivitu proti Romům.

Skutečnost, že se Brnu náznaky pogromů doposud vyhýbají (narozdíl např. od Ostravy), je souhrou náhod a výsledkem úsilí brněnských aktivistů. Nicméně i v Brně k organizované nenávisti a veřejným projevům neonacismu dochází. Agresoři se přitomrekrutují také z řad fanoušků hokejového klubu Kometa Brno a fotbalového klubu Zbrojovka Brno (viz jejich komunikace na Facebooku).

Při vědomí těchto událostí vy, veřejností zvolení zastupitelé města, zatím mlčíte. Jsem přitom přesvědčený o tom, že právě vaše vyjádření je klíčové pro další vývoj situace. Bohužel vaše mlčení doposud nelze číst jinak, než že s násilím souhlasíte a necháváte ho tiše bez povšimnutí. Tím v předvolebním období diskreditujete strany, které v zastupitelstvu reprezentujete.

Dámy a pánové, tímto vás naléhavě žádám, abyste důrazně a veřejně odsoudili rasistické projevy brněnských neonacistů a jejich sympatizantů, a abyste o totéž žádali vedení sportovních klubů, které město Brno zčásti financuje.

Děkuji za vyslyšení mé žádosti.
Přeji hezký den

MgA. Jiří Honzírek

E-mail 27. srpna 2013

Vážené dámy, vážení pánové,

není žádné tajemství, že velká část brněnských tzv. radikálů, tj. agresivních neonacistů, se prolíná se skalním jádrem fanoušků Komety - stačí strávit pár chvil na sociálních sítích.

Obracím se proto na Vás se žádostí, abyste se jako partneři Komety zasadili o to, aby hokejový klub zcela jednoznačné a nekompromisně odsoudil rasistické projevy v českých ulicích.

Věřím, že jasným postojem Kometa potěší drtivou většinu těch skutečně slušných fanoušků.

Toto gesto bude rovněž výrazem vyspělé firemní kultury Vaší společnosti.

S díky a přátelským pozdravem

Barbora Antonová

 
 

Tento den před letyCopyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál