Hlavní partneři klubu

Děkujeme všem následujícím subjektům za podporu klubu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

www.brno.cz

Brno leží v centrální části Evropy, na území České republiky a je jejím druhým největším městem. Zároveň představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české.

Rozprostírá se na okraji Moravské brány, kudy po staletí vedly cesty spojující severní a jižní evropské civilizace. Brno se rozkládá v malebném kraji, ze tří stran je obklopeno zalesněnými kopci, na jih přechází v rozsáhlou jihomoravskou nížinu. Ze severu je město chráněno výběžky Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Město leží v kotlině na řece Svratce a Svitavě v nadmořské výšce 190 - 425 m na ploše 230 km2. Ve směru od východu na západ je Brno dlouhé 21,5 km. Tok řeky Svratky je v Brně dlouhý asi 29 km a na severozápadě města vytváří významnou rekreační nádrž - Brněnskou přehradu. Řeka Svitava protéká Brnem v délce přibližně 13 km.

DRFG

www.drfg.cz

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím private equity investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech.

Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde můžeme získat významný rozhodovací podíl.

Preferujeme investice do finančních služeb, energetiky a nemovitostí. Za perspektivní považujeme také technologie, vzdělávání a výzkum, výrobu a služby, zdravotnictví a startupy.

ESOX s.r.o.

www.esoxbrno.cz

Společnost ESOX, spol. s r.o. působí v oboru pozemního a průmyslového stavitelství již od roku 1990. Naší filosofií je „stavět na kvalitě". Je to jeden ze základních předpokladů naší úspěšné existence na trhu.

Provází nás desítky zdárně zrealizovaných staveb z oblasti občanské vybavenosti, školství, obchodních provozů a průmyslových objektů. Potvrzením naší vysoké profesionality a zkušeností je celá řada známých společností, které se na nás opakovaně obracejí s poptávkami na realizaci staveb. Jejich přízeň zavazuje a dále motivuje k rozvoji možností a modernizaci služeb.

Vždy rádi přijmeme svěřenou důvěru a zodpovědnost za realizaci staveb a formování tváře našeho společného okolí.

Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

www.premyslvesely.cz

Stavíme inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, plynovody, čistírny odpadních vod, vodojemy a úpravny vod, dále budujeme a rekonstruujeme komunikace, průmyslové, občanské a ekologické stavby, sportovní hřiště, používáme bezvýkopové technologie.

IMOS Brno, a.s.

www.imosbrno.eu

Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se datují od roku 1990. Kdo jsme? Univerzální stavební firma s pevnou pozicí na českém a slovenském stavebním trhu zajišťující formou generálního dodavatele stavby v těchto oborech :

A) Pozemní stavby - průmyslové haly, obchodní centra, stavby občanské vybavenosti
B) Vodohospodářské stavby - kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravy toků, kompletní sítě technické infrastruktury, terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce
C) Dopravní stavby - rychlostní komunikace, dálnice, silnice, mosty a inženýrské konstrukce
D) Projektová činnost
E) Silniční vývoj s akreditovanou zkušební laboratoří

Společnost IMOS Brno, a.s. je ryze česká stavební společnost. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také na ochranu zdraví a bezpečnost práce, na čemž se podílí téměř 800 zaměstnanců, pracujících na celém území české a slovenské republiky.

Společnost GORDIC®

www.gordic.cz

Společnost GORDIC spol. s r. o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. Firma se specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uživatelské podpory, pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví.

BigMedia, spol. s r.o.

www.bigmedia.cz

Společnost BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů s 55% podílem na českém trhu venkovní reklamy.

Jako exkluzivní prodejce nosičů pod logy BigBoard, CzechOutdoor, outdoor akzent, Bilbo City a prodejce ploch Railreklam disponujeme největší sítí venkovních reklamních nosičů v České republice.

Naše široké portfolio nosičů vám poskytuje jedinečnou příležitost realizovat efektivní reklamní kampaně přesně zaměřené právě na vaši cílovou skupinu.

Pro realizaci vašich kampaní nabízíme husté pokrytí dálnic a silnic vyšších tříd, Prahy, krajských a okresních měst.

Nejrozsáhlejší síť bigboardů, billboardů,? reklam na mostech a mnoha dalších formátů nám umožňuje realizovat ?jak celoplošné, tak i úzce lokálně zacílené kampaně.

Starliga

www.starliga.cz

SITA CZ a.s.

www.sita.cz

Jedna z nejvýznamnějších společností, které začaly v České republice působit v oblasti odpadového hospodářství, je divize managementu odpadu skupiny SUEZ-SITA (Societe Industrielle De Transports Automobiles). Společnost SITA byla založena ve Francii již v roce 1919, v roce 2000 vstoupila na český trh a dnes se řadí v České republice mezi nejvýznamnější a nejperspektivnější podniky v odpadovém hospodářství.

HT Group

www.htsteel.cz

HT Group je skupinou firem zabývajících se specializovanými odvětvími především v průmyslovém stavitelství.

Jedná se o společnosti HT Steel s.r.o., HT Floor s.r.o. a HT Road s.r.o.
HT Steel s.r.o. se zabývá výstavbou montovaných halových objektů nebo jejich částí jako střešních konstrukcí, opláštění budov,…
HT Floor s.r.o. se zabývá prováděním průmyslových podlah.
HT Road s.r.o. provádí frézování komunikací a betonových ploch.

Mezi nejvýznamnější zákazníky skupiny HT Group patří zahraniční i domácí investiční společnosti a stavební firmy. Jednotlivé společnosti se podílely např. na výstavbě průmyslových center VW, Škoda, Panasonic, Siemens, Candy, … a obchodních domů Tesco , Kaufland, Carrefour,…

Roční obrat celé skupiny HT Group se blíží v ČR k 1 miliardě Kč, což ji řadí mezi absolutně největší společnosti v oboru.

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

www.avecz.cz

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti obchodující na trhu odpadového hospodářství v centrální a východní Evropě.

Sběr, doprava, zpracování, znovuzhodnocení a odstranění odpadu

AVE poskytuje komplexní portfolio služeb odpadového hospodářství pro komunální a soukromé zákazníky a zajišťuje nejvyšší možnou technologickou a ekologickou úroveň zpracování odpadu.

ALPINE Bau CZ a.s.

www.alpine.cz

Zaměřujeme se na výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních, inženýrských, vodohospodářských a pozemních staveb - jsme "všude tam, kde se staví" silnice, dálnice, železnice, mosty, podchody, parkoviště, zpevněné plochy, cyklistické stezky, venkovní kanalizace, průmyslové, administrativní, obchodní, rekreační, bytové a sportovních objekty, čističky odpadních vod, koryta vodních toků.

ZOŠI AGRO, s.r.o.

www.zosi.cz

 

AutoCont

www.autocont.cz

AutoCont CZ je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí od roku 1990.

K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě.

V druhém desetiletí své existence se AutoCont CZ zaměřil na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu, čímž se postupně propracoval mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů.

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy - to vše přispělo k tomu, že je AutoCont CZ v současné době největším a nejvýznamnější českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií.

AutoCont CZ je součástí AutoCont Holdingu, do kterého dále patří například slovenská ICT společnost AutoCont SK nebo největší dodavatel CAD řešení Autodesk v České republice firma CAD Studio.

AZW, a.s.

www.azw.cz

"Akciová společnost AZW je zkušená, dynamická firma se zaměřením na projektování, dodávky, instalace, revize silnoproudých zařízení bez omezení napětí, prostředí a systémů slaboproudých zařízení. V tomto oboru se jedná zejména o systémy požární signalizace, systémy ozvučení včetně evakuačního, elektronického zabezpečení objektů, strukturovaných datových rozvodů, kamerových systémů, anténích a satelitních příjmů a dalších návazných součástí.

Využítí znalostí a zkušeností našich pracovníků získané mnohaletým působením v oboru je umocňováno implementací systémů kvality ČSN EN ISO 9001:2001 a enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, které napomáhá ke zkvalitnění dodávek, služeb a realizací.

Neopomenutelnou součástí společnosti je středisko záručního a pozáručního servisu zmíněných systémů realizováním pravidelnými kontrolami, periodickými revizemi a zajišťováním oprav."

PS BRNO, s.r.o.

www.ps-brno.cz

Provádění staveb na klíč. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, oken a fasád z hliníkových profilů. Realizace zakázek průmyslové a občanské výstavby.

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

www.metaldyne.cz

Metaldyne Oslavany je strojírenská firma se 100% zahraniční účastí zabývající se lisováním za studena a obráběním. Své výrobky dodává především do automobilového průmyslu a jejími zákazníky jsou automobilky jako BMW, Daimler, VW, Porsche a další.

Vysoká kvalita výrobků požadovaných našimi zákazníky motivovala Metaldyne Oslavany k získání certifikátu jakosti ISO TS 16949 a ISO 14001.

JEREX, a.s.

www.jerex.cz

Společnost, založená v roce 1991 fyzickou osobou Josefem Jerešem, byla v roce 1998 transformována na akciovou společnost. Dynamicky rozšiřovala svoje činnosti jak dopravní, tak obchodní. V současné době je hlavní provozovnou Truck centrum v Ostrovačicích, kde společnost provozuje v souladu s certifikací jakosti ISO 9001 tyto činnosti:

  • mezinárodní kamionová doprava
  • těžká a nadměrná přeprava
  • odtahová služba
  • servis

Auto Esa

www.autoesa.cz/

Auto ESA poskytuje služby v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozů již od roku 1993. Za více než 20 let prodalo či koupilo ojetý vůz v Auto ESA přes 130 000 zákazníků. Mezi standardní služby, spojené s nákupem vozu v Auto ESA, patří certifikát kontroly stavu najetých kilometrů od společnosti CEBIA. Všechny vykoupené vozy jsou důkladně prověřeny při technické kontrole, jsou zkontrolována a garantována případná finanční břemena jako zástavní právo, leasing nebo půjčka či blokace dopravním inspektorátem. Auto ESA navíc garantuje výměnu zakoupeného vozu do sedmi dnů bez udání důvodu. Auto ESA provozuje čtyři prodejní centra v Praze: centrum s osobními a terénními vozy ve Štěrboholech, centrum levných vozů ve Štěrboholech a rozšířené centrum vozů Škoda a užitkových vozů v Praze na Černém Mostě, pobočku v Pardubicích na Pražské ulici nedaleko dostihového závodiště a nově také pobočku v Brně v ulici Opuštěná necelých 200 m od Vaňkovky. Jako první autobazar v ČR získala společnost prestižní certifikát kvality německé společnosti TÜV. Patří dlouhodobě mezi největší autobazary na území České republiky.

KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o.

www.kralovska.cz

Víme, jak ušetřit obcím a občanům peníze za energie. Pro obce a občany splňující vybraná kritéria přinášíme ucelenou nabídku služeb, které jim umožní v krátké době výrazně snížit energetickou náročnost a umožní za tyto služby platit postupně v dlouhodobém splátkovém režimu s výrazným využitím vzniklých úspor. Díky svému pojetí se pro většinu případů jeví vhodnějším řešením než procesí s využitím případných dotačních titulů.

TISK CENTRUM s.r.o.

www.tiskcentrum.cz

Společnost TISK CENTRUM je moderní a dynamicky se rozvíjející výrobní společnost zaměřená na výrobu a poskytování komplexních polygrafických služeb.

Kvalitní tým odborníků s mnoholetými zkušenostmi, rychlým a profesionálním přístupem k zákazníkům je zárukou kvalitních služeb. Nákupem nejmodernějších technologií s důrazem na kvalitu a rychlost budujeme kvalitní zázemí pro nejnáročnější výrobu dle požadavků našich zákazníků. Tím se snažíme o důvěryhodný, dlouhodobý a vstřícný vztah k našim partnerům. Jsme připraveni stát se i Vašimi spolehlivými dodavateli v oblasti výroby veškerých tiskovin.

Váš tým společnosti TISK CENTRUM.

 

×
Dnes v 15:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Kometa Brno

Copyright © 2004-2019 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál