VIDEO: Sobotní den se nesl ve znamení Lesování s Kometou

VIDEO: Sobotní den se nesl ve znamení Lesování s Kometou
 

V. N ě m č i c e – Další zábavný den pro děti z dětských domovů připravila Kometa krátce po sobotním poledni (23. 6. 2012). Tentokrát se děti vydaly do přírody mezi Nosislaví a Velkými Němčicemi. Při jejich putování mezi dvěma vesnicemi plnily na stanovištích nejrůznější úkoly, po jejichž splnění dostaly nápovědu pro rozluštění tajného slova. Díky němu mohly po doražení do cíle najít poklad. Akce vznikla hlavně díky podpoře společnosti DELIKOMAT s.r.o.

 

Na startu u fotbalového hřiště v Nosislavi se sešlo několik týmů, které se kolem třinácté hodiny vydaly na dobrodružnou, zhruba 4 km dlouhou cestu. Děti z dětského domova Tišnov, Dagmar Brno, Boskovice nebo děti z brněnského Klokánku postupně prošly trasu jedno stanoviště po druhém. Soutěžící posádky rozšířil také tým Delikomatu, který stejně jako ostatní plnil následující úkoly:

1. stanoviště

Děti musely odpovídat na otázky týkající první pomoci. Pokud nevěděly, byly hned poučeny, jak se chovat například při uštknutí hadem, zlomenině, nebo úpadku do bezvědomí. Se zdravovědou výrazně pomohla učitelka němčické základní školy paní Mrkvicová, která na svých studentech demonstrovala, jak na dané situace reagovat. Po vyčerpání informací, odpovědích a zkouškách nejrůznějšího přenášení zraněných dostaly děti první dvě písmenka z osmi, ze kterých mohly nakonec sestavit hledané slovo.

2. stanoviště

Pro zisk třetího a čtvrtého písmenka musely děti na druhém stanovišti správně roztřídit různé druhy odpadu ke správným cedulkám (sklo, papír, plasty,…). Nutno podotknout, že děti většinou všechny odpadky zařadily správně a písmena do tajenky jim byla napsána do cestovní kartičky rychleji, než když blesk uhodí.

3. stanoviště

Prostřední stanoviště bylo zřejmě nejnáročnější ze všech. Děti na něm musely správně seřadit název zvířátka k jeho fotce a navíc k tomu ještě přiřadit obrázek stopy, jakou dané zvířátko v lese dělá. Složité pexeso dalo každé skupině hodně zabrat a písmeno bylo po zásluze zapsáno do každé týmové kartičky.

4. stanoviště

Pro změnu dovednostní disciplína. Děti musely pro zisk písmen namalovat dvě zvířátka, která si vylosovala z „klobouku“ od studentů základní školy Velké Němčice. U této disciplíny vřele doporučujeme nahlédnout do fotogalerie a podívat se, jak se dílo dařilo.

5. stanoviště

Pod posedem (rozhlednou) čekala na děti poslední dovednostní zkouška. Šiškami se musely trefit do kyblíku. Aby nebyl úkol tak lehký, byl počet šišek i počet těch, které měly skončit v kýblu, omezen. Všechny skupiny však úkol splnily a po zaspání posledního písmene mohly ihned zapojit mozkové závity a přemýšlet, jaké z osmi písmen poskládají slovo.

Učinit tak mohly po zbývající cestě krásnou přírodou, která vedla do cíle, jenž se nacházel nedaleko Velkých Němčic v areálu Ivanka. Většina z nich správně vyluštila, že se jednalo o slovo PRAŠIVKA. Rozluštění tajenky však nebylo posledním úkolem. Ono hledané heslo bylo nutné nahlásit tajemnému Krtkovi, který věděl, co heslo znamená a znal tak cestu k pokladu. Krtka však bylo nejdříve nutné v lese najít, což nebyl zrovna lehký úkol.

Ale i tento úkol zvládly všechny skupiny bravurně a zjistily tak, že Prašivka je strážce pokladu. Onu PRAŠIVKU však také musely najít. Kdo však hledal houby, hledal marně. Prašivka se totiž jmenuje místní hajný, který bedlivě střežil poklad Lesování.

Po chvíli hledání a dohadování, kde že ta Prašivka je nakonec pana myslivce všichni našli. On je za to pak odměnil slíbeným pokladem, který obsahoval komeťácké ceny nebo nejrůznější pamlsky. Děti si s nimi mohly osladit život poté, co si opekly výborný špekáček. Co jiného se také na čundru jí?

Při závěrečném ceremoniálu nakonec děti dostaly medaile, které jim přijel předat útočník prvního týmu Komety Vojtěch Němec. Jak bývá zvykem, Vojta byl řádně nachystaný a rychlýma rukama se vrhl na podepisování nejen komeťáckých cen, ale také dětských končetin.

Až se všichni najedli, pobavili a užili si krásného počasí, jednotlivé skupiny se přesunuly na nedalekou zastávku autobusu, odkud se vydaly do svých domovů.

Krásná akce pro děti by nemohla vzniknout bez velké podpory nejen mnoha dobrovolníků, kteří se podíleli na organizaci. Děkujeme panu řediteli Strouhalovi a paní učitelce Mrkvicové ze ZŠ Velké Němčice, jejím studentům, kteří rozdávali úkoly na každém stanovišti a samozřejmě i Lesům ČR a panu hajnému Prašivkovi, jenž Kometě a dětem umožnili volný pohyb po lese a poskytli k dispozici areál Ivanka. A v neposlední řadě také společnost DELIKOMAT, která nad Lesováním převzala patronát.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Na fotografie se můžete podívat ZDE

Mapa lesování:

 
 

Tento den před letyCopyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál